reklam ver kayseri

Melikgazi Belediyesine 100 Kişi Alınacak

Kayseri Melikgazi Belediyesine 100 Beden İşçisi eleman alımı detayları

Bu haberin fotoğrafı yok

Melikgazi Belediyesi Temel ihtiyaç Maddeleri San.ve Tic. İşlt. AŞ bünyesinde çalıştırılacak toplam 100 eleman alımı yapılacaktır.

Kayseri İl sınırları içerisi muhtelif yerlerde çalışacak 5 ay (167 gün) geçici süreli çalışacak Beden işçisi elemanları alımı yapılacaktır. Fiili olarak yapılacak işin alanında tecrübeli olmak gerekmektedir.

BAŞVURU

Başvurular 13.10.2023-15.10.2023 tarihleri arasında https://kariyer.meIikgazi.bel.tr/ web sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru formu için aşağıdaki verdiğimiz linkte tıklayabilirsiniz.

Talepler sadece web adresi üzerinden alınacaktır. Şahsen, Kargo, Posta vb. şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Adaylar hazırlamış oldukları Özgeçmiş (CV) ve istenilen diğer bilgi ve belgeleri https://kariyer.melikgazi.bel.tr/ adresinden 15/10/2023 tarihini kadar talep edilen belgeleri sisteme yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir Değerlendirme Özgeçmiş (CV) ve ekli belgeler üzerinden yapılacaktır. Şartları sağlayan adaylar bildirilecektir. Başvuru süresi içerisinde ulaşmadan başvuru ve ellerinden Belediye ve Belediye Şirketi sorumlu değildir.

Çalışma Saatleri: 08.30-17.30 arasıdır.

Başvurmak için TIKLA

beden iscisi

MÜRACAAT KOŞULLARI

1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2 Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4 20 yaşını doldurmuş 50 yaşını almamış olmak.

5 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtileri suçlarından mahkum olmamak (Türk Ceza Kanununun 53’tlncil maddesinde belirtilen süreler gelmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, , irtikap , rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı diğerlerini ağlama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,) şartı aranır.
6 Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
7 Talep edilen meslek ile ilgili bölgelere sahip olmak.
8 Fiili olarak yapılacak işin alanında tecrübeli olmak.
9 Başvuru tarihi itibari ile son bir yıl Kayseri il sınırları içerisinde ikamet etmek,
10 En az ilkokul mezunu olmak.

Bilgi için : 0(352) 252 15 67 (Mehmet Ferhat Dost)