Kocasinan SYDV’ye Temizlik Elemanları Alınacak

Kocasinan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında çalışacak elemanlar alınacaktır. Başvuru şartları ve başvuru yazımızda..

Kocasinan Sosyal yardımlaşma ve

Kocasinan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına 3 kişi geçici 9 ay boyunca çalışacak Temizlik Görevlisi alımı yapılacaktır. Başvurular başladı. 10 Mayıs 2024 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar başvuru yapabilirsiniz.

Alınacak personel ulusal vefa yaşlı evde bakım programı kapsamında temizlik görevlisi olarak istihdam edilecektir. Çalışma saatleri haftalık 45 saattir.

Çalışma süresi, 1 Haziran 2024 tarihinde başlayacak olup, 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecektir.

Mülakat tarih ve saati başvuran adaylara 2 gün öncesinden bildirilecektir.

Başvuru adresi : Yakut mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No : 172
İrtibat: 03523390811 Meryem Benli

Başvuru Şartları

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2) isin niteliği nedeniyle bayanlar öncelikli tercih sebebidir.
3) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
4) Son 6 aydır Kocasinan ilçesinde ikamet ediyor olmak.
5) 21-49 yaşları arası olmak.
6) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7) Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile, kasten islenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasının yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin isleyişine karşı, suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırmak,
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
8) Görevini devamlı yapabilmesine engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak.
9) Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak.
10) En az lise mezunu olmak.
11) 3294 sayılı kanun kapsamında vakıf hedef kitlesinde yer alıyor olmak,
12) Aday Personelin daha önce benzer is tecrübesi bulunması, aktif araç kullanıyor
olması, Yaslı Bakim, Gerontoloji vb. alanlarda On lisans eğitimi almış olan, Mesleki ve
Teknik Anadolu Liselerinin Sağlık Hizmetleri alanından veya Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olan ya da hizmet alanıyla ilgili MEB Onaylı Sertifika sahibi olan kişilerin — bulunması) halinde bu kişilere öncelik verilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler

İkametgah belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı (Kocasinan SYDV’ye verilmek üzere)

Çalışmasına bir engel olmadığını gösteren aile hekiminden alınmış sağlık raporu

Varsa iş deneyimi belgesi

Diploma veya mezuniyet belgesi aslı

2 adet vesikalık fotoğraf

Ayrıntılar için TIKLA