reklam ver kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 13 Kasım 2023 Tarihli Meclis Gündemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Daha sonra mecliste 39 asıl, 44 ek olmak üzere toplam 83 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

1. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi.

2.Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 İlçe Belediyesi Bütçelerinin ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi.

3.Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesi.

4.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 205 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5.UKOME Kurulu’nun 14.09.2023 tarih, 2023/09-24 sayılı kararına istinaden, Esentepe Mahallesi, 13217 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın güneybatısında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 228 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 231 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 232 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 234 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2023 tarih, 252 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2023 tarih, 253 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Kocasinan İlçesi, Buğdaylı Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi ve şahıslara ait muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13.Kocasinan Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 173 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14.Kocasinan Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 175 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15.Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih, 45 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16.Felahiye Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17.Özvatan Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18.Develi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19.İncesu Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 85 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, 1068 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle, Kayseri imar planlarının deprem açısından bilinen ve bilinmeyen özelliklerinin ortaya çıkarılması, belirlenmiş ve belirlenecek fay hatlarının incelenerek deprem açısından tehlike alanlarının ortaya konulması ve deprem konusunda bilimsel çalışmalar yapılması için kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve bilim insanlarından oluşan komisyon tarafından değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25.Melikgazi İlçesi’nde bulunan Kartal Bulvarı isminin Şht. Tarık KOÇOĞLU Bulvarı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26.Kemal KAHRAMAN isminin şehrimizde bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27.Melikgazi İlçesi, Osmanlı Mahallesi, Kıvılcım Sokağı isminin Şht. Burhan SÖNMEZ Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28.Kocasinan İlçesi, Kuşçu Mahallesi, Haymana 1. Sokak isminin Ballık Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29.Sarıoğlan İlçesi, Karaözü Mahallesi, Yazı Sokağı isminin Şht. Sadık SEVEN Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30.Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde (Kaski Genel Müdürlüğü dahil) memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan personeller ile ilgili Yetkili Memur Sendikası Bem-Bir-Sen ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

31.Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulan (II) ve (III) Sayılı Cetvellerin onaylanması talebinin görüşülmesi.

32.Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin SGK prim borçlarının ödenmesi amacıyla bilgileri belirtilen taşınmazların tapu devirlerinin yapılması ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

33.Bünyan İlçesi, Fatih Mahallesi’nde bulunan 319. Sokak isminin Alim ULUSOY Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

34.Hacılar Belediyesine 140.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

35.Akkışla Belediyesine 5.850.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

36.Develi Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

37.Develi Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih, 50 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

38.Kocasinan İlçesi, Sancaktepe ve Boztepe Mahallelerinde, Kuzey Çevre Yolu ve Havaalanı arasında kalan bölgede ilave revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

39. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarih, 350 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına askı ilan süresi   içerisinde Hacılar Belediyesi ve Yukarı Mahalle, 4412 ada, 2 ve 12 parsel numaralı taşınmaz hissedarı tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.