reklam ver kayseri

Kripto Varlıklara Vergi Geliyor

2024 yılı itibariyle kripto varlıklar ve hizmet sağlayıcılarına yeni vergiler geliyor.

2024 yılı itibariyle kripto

2024 yılı itibariyle kripto varlıklar ve hizmet sağlayıcılarıyla ilgili düzenlemeler yapılıp, dijital ekonominin büyümesi ve kayıt dışılığın azaltılması hedefleniyor. 

Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığı’nın 2024 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı. Söz konusu programda dijital varlıklara vergilendirilme getirilmesi ve kripto varlık saklayıcıların düzenlenmesine ilişkin maddeler dikkat çekti.

Yayımlanan raporda güçlü bir finansal sektör oluşturmanın temel amaç olduğu, gelenekselin yanı sıra dijital finansın önemine de vurgu yapıldı.

Başta sürdürülebilir ve dijital finans olmak üzere tüm finans alanlarında küresel piyasalarla uyumlu ve rekabetçiliği yüksek, kalkınma sürecine uygun maliyet ve koşullarda katkı verebilen, verimliliği yüksek ve kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması temel amaçtır.

2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda daha önce bahsi geçmeyen önemli ayrıntılara da yer verildi. İlk defa bir kamu kurumu dijital varlıkların vergilendirileceğine dair resmi bir açıklamada bulundu.

“Dijital varlıklar Türk hukuk sisteminde tanımlanacak”

“Dijital sanal varlıkların vergilendirilmesine yönelik olarak söz konusu varlıkların Türk hukuk sisteminde tanımlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır” vurgusunun yapıldığı programda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlere yönelik mevzuat çalışmaları sürdürülecektir.

“Vergi sistemi dijital ekonomiyi geliştirecek”

Raporda, vergi sistemi altındaki dijital faaliyetlerle kayıt dışılığın “kavranacağına” ilişkin ifadeler de yer aldı:

Vergi sistemi, uluslararası normlara uygun ve ülke menfaatlerini azami ölçüde koruyarak dijital ekonominin gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlayacak, dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı kavrayacak ve yatırım ortamının cazibesini artıracak şekilde geliştirilecektir.

2024 programında aynı zamanda kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik yapılacak düzenlemeye de yer verildi. Söz konusu düzenlemede yetkili mercilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB’nin olduğuna vurgu yapıldı.

Dijital Türk Lirası vurgusu

Cumhurbaşkanlığı yıllık planında bir süredir merakla beklenen Dijital Türk Lirası konusu da yer alıyor. Planda, Dijital Türk lirası çalışmalarının 2024 yılı içerisinde geliştirilerek kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yürütüleceği ifade edildi. Bu çalışmaların akabinde de kamuoyunun bilgilendirileceği ve süreçten haberdar edileceği belirtildi.

Yıllık planda fintech ve dijital finans altyapısının güçlendirileceğinden ve gelişen dünyayla birlikte bu alana uyum sağlamak için atılacak yeni adımlardan da bahsedildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi isminin geçtiğimiz yıllardaki planlara kıyasla raporda daha fazla yer bulması dikkat çekti.