reklam ver kayseri

Kredi kartı nakit avans çekimi faiz oranı yükseldi

Kredi kartı ile nakit avans çekimi faiz oranı ve Kredili mevduat hesabı faizi yükseltildi.

Kredi kartı ile nakit

Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseldi. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 oldu.

Kredilerden sonra bir düzenleme de kredi kartlarına geldi..

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseldi. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 oldu.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/6) :

MADDE 1– 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “131” ibaresi “189” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“ İntibakGEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik çerçevesinde hesaplanan oranlar 16/3/2024 ile 31/3/2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Merkez Bankasınca ilan edilerek uygulanır.”

MADDE 3– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.