Borçlar Siliniyor, Hemen Başvur

Yeni torba yasa ile vatandaşlar mağdur edilmeyecek ve ödenmeyen bazı borçlar silinecek.

Yeni torba yasa ile

TBMM’ye sunulan 80 maddelik torba yasa teklifinde, ülke genelinde milyonlarca kişiyi etkileyebilecek önemli düzenlemelere ilişkin bir madde de yer aldı.

100 binlerce kişinin borcu silinecek. Genel Sağlık Sigortası borcunu ödeyemeyip sağlık sigortasından yararlanamayan vatandaşların borcu silinecek. 1 Ocak 2014 öncesine ait olan borçlar komple silinecek.

1 Ocak 2014’e kadar biriken GSS prim borçları, faizleri ve gecikme cezaları devlet tarafından tamamen silinecek. Devlet, artık bu borçların ödenmesini de talep etmeyecek.

gss para tl
gss para tl

Yeni düzenlemeyle 1 Ocak 2014 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Düzenleme, 31 Aralık 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Herhangi bir işte çalışmayan, eşi veya ebeveyni üzerinden bakılmakla yükümlü olmayan kişiler genel sağlık sigortası (GSS) primini kendileri ödemek zorunda kalıyor.

Türkiye’de 2012 yılında devreye giren GSS kapsamında sigortalı çalışanlar için prime esas kazançlarının yüzde 32’si oranında prim kesiliyor. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2023 yılı temmuz ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 402,44 TL‘dir.

Ödeme gücü olmayanların primi hazineden karşılanıyor. Bunun için, gelir testi sonucunda hane içinde kişi başına gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor.

Gelir testine girmemiş olanlar dahil GSS primini ödememiş kişilere prim borcu çıkartılıyor.