reklam ver kayseri

Oruç Tutan Çalışanlar Bu Parayı Alabilirsiniz

Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde milyonlarca çalışanlar yemediği yemeklerin ücretlerini almak için araştırma yapmaya başladı.

Ramazan ayına girdiğimiz bu

Ramazan ayında oruç tutan bir işçiye yemek parası verilecek mi ? Oruç tutan çalışana yemek parasının verilip verilmeyeceği iş sözleşmesine bağlıdır.

Sosyal Güvenlik Uzmanının açıklamasına göre,

Eğer normal aylarda işçiye yemek parası veya yemek kartı veriliyorsa, iş verenler bu ödemeyi Ramazan ayında oruç tutan çalışanlara yapmak zorundadır. Oruç tutan işçiye ayrımcılık yapıp yemek parası vermeyen işverenlere büyük cezalar kesilebilmektedir.

İşveren işyerinde yemekhane hizmeti sunuyorsa, oruç tutan çalışanlara para vermek zorunda değil ama vermesi etiktir. Eğer iş sözleşmesinde yemek bedelinin Ramazan ayında ödeneceği belirtilmiş ise işveren o zaman yemek parasını Ramazan ayında vermek zorundadır.

İşverenler tarafından çalışanlara ayni olarak verilen Ramazan paketi yardımları (un,şeker, yağ vb.) sigorta priminden tamamen istisnadır, bu yardımların nakdi olarak çalışana ödenmesi halinde sigorta primine tabi tutulması gerekir.

Oruç tutan veya tutmayan işçilere işveren tarafından ayrı bir muamele yapılması, İş Kanunu 5. Maddeyi ihlale girer ve eşit davranılmayan her işçi için işveren hakkında 2024 yılında 1.402 TL idari para cezası uygulanır. Ayrıca işçi, eşit davranmama durumunu mahkemede ispat etmesi halinde işverenden 4 aylık ücreti kadar ayrımcılık tazminatı alabilir.