Asgari Ücretin Bankadan Ödenmesi Zorunlu Oldu

İşçi sayısı kaç olursan

İşçi sayısı kaç olursan olsun her firma artık asgari ücret ve üzeri maaşları Banka, PTT ve Özel Finans Kurumları yoluyla yapılması gerekmektedir.

Önceden 5 işçi üzeri yapılması zorunluydu. Fakat ;

459 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemeleri gereği tahsilat ve ödemelerini banka yoluyla yapma zorunluluğu getirilenlerin beşten az çalışanı olsa da çalıştırdıkları işçiye geçekleştirecekleri asgari ücret ödemeleri 7.000 TL’yi aştığından banka, PTT ve özel finans kurumları yoluyla yapılması gerekmektedir.

Buna göre;

459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemeleri gereği tahsilat ve ödemelerini banka yoluyla yapma zorunluluğu getirilenlerin beşten az çalışanı olsa da çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemeyi banka yoluyla yapmaları gerekmektedir.

Önemli : Her türlü 7.000 TL’yi aşan ödemelerin banka, PTT ve özel finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunludur. Bu ödemeler nakit olarak yapılamaz.

Bu kapsamda, aynı gün içinde toplam miktarı 7.000 TL‘yi aşan veya farklı tarihlerdeki kısım kısım gerçekleşen ödemelerle 7.000 TL’yi aşan ödemelerin finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur.