Sakın Bu Kelimeyi Kullanmayın Hapis Cezası Var

Hakaret suçundan cezalandırılan kişinin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sakın Bu Kelimeyi Kullanmayın Hapis Cezası Var

Sakın birine Nonoş demeyin. Hapis cezası alabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi, sosyal medyada kullandığı “noniş” ve “nonoş” ifadeleri nedeniyle hakaret suçundan cezalandırılan kişinin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Nonoş Ne Demek ?

Kadınsı tavırları olan ya da edilgin eşcinsel erkek.

Anayasa Mahkemesi, sosyal medya paylaşımında kullandığı “noniş” ve “nonoş” ifadeleri nedeniyle hakaret suçundan 1740 lira para cezasına çarptırılan bir kişinin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Hakaret davalarında uzlaşma kalkıyor.. Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek.

İnsanların birbirlerine hakaret etmesi ve sonrasında tarafların herhangi birinin şikâyeti ile davaların açılması durumunda verilecek olan cezalarda 1/3 oranında hafifletmeye gidilebileceği gibi cezalar tamamen kaldırılabilmektedir.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir