Üniversitelerde açılacak yeni bölümler

​Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde açılacak yeni program ve bölümleri açıkladı

​Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar,

​Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde açılacak yeni program ve bölümleri açıkladı.

12 yeni önlisans bölümü açılıyor.

• Yapay Zeka Operatörlüğü

Yapay Zeka Operatörü terimi, genellikle bir bilgisayar sistemini veya yazılımı yöneten, izleyen veya kontrol eden kişiyi ifade eder.

• Büyük Veri Analistliği

Veri analisti; şirket kayıtlarında bulunan verileri, bilgisayar aracılığıyla analiz edip yorumlayan ve daha sonra bu verileri raporlayan kişiye verilen mesleki unvandır. İstatistik tespit etme, veri işleme ve analiz etme veri analistlerinin işidir.

• Otonom Sistemler Teknikerliği

Otonom sistemler muharebenin ayrılmaz bir parçasıdır ve operasyon öncesi veya sonrasında birden çok görevi yerine getirmekle sorumludur.

• Dijital Dönüşüm Elektroniği

“Dijital dönüşüm” terimi, sürekli değişen teknoloji ortamında rekabetçi kalabilmek için yeni teknolojilerin, yeteneklerin ve süreçlerin uygulanması anlamına gelir.

• Robotik ve Yapay Zeka

Yapay zekâ bir şeyler gözlemlemekte ve sonra belirlenmiş parametreler ile tanımaya çalışmaktadır. Tanıdığı çevre gibi düşünüp sorunlara çözüm bulmaya çalışmaktadır. Kod yazılarak ve programlanarak üretilmiş bilgisayar beyinli bir robotun, hangi durumda ne tepki vereceğinin belirlenmesi amaçlanır.

• Oyun Geliştirme ve Programlama

Oyun programlama, oyun geliştirme işleminin bir alt konusudur. Profesyonel bir oyun için birçok nitelik ve yazılım bilgisi gerekir. Bunlar Yapay Zeka, veri tabanı, fizik, ses programlama, simülasyon, modelleme ve grafiktir. 

• Bulut Bilişim Operatörlüğü

Bulut bilişim uzmanı, bir kuruluşun dosya depolama işleri ve sunucular gibi fiziksel bilgi teknolojisi etkinliklerini sanal ortamlara taşıma işini üstlenen IT çalışanıdır. 

• İmalat Yürütme Sistemleri

Üretim Yürütme Sistemi, hammaddelerin bitmiş ürünlere dönüşümünü belgelemek amacıyla imalat aşamasında kullanılan bilgisayarlı sistemlerdir.

• Kurumsal Bilişim Uzmanlığı

Bilişim uzmanı; bilgiyi dönüştüren, oluşturan ve tanımlayan algoritmik süreçler bulan ve bunları uygun soyut yöntemler ile formüle eden kişidir. 

• İnsansız Araç Teknikerliği

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü programından mezun olanlar, İHA sistem tasarımları, montajı, komponent üretimi, AR-GE gibi İHA üretim ve geliştirme kurumlarında istihdam edilebilirler.

• Ön-yüz Yazılım Geliştirme

Web Önyüz Geliştirme Uzmanı, bir internet sitesi üzerinde, kullanıcının gördüğü sayfanın tasarımını yapan kişidir.

• Arka-yüz Yazılım Geliştirme