Türkiye’ye Şeriat Gelecek mi ?

Şeriat nedir ? Türkiye’ye Şeriat Gelecek mi ? Türkiye’de laiklik ilkesi ne zaman kabul edildi. Avukat Feyza Altun ne dedi ?

Şeriat nedir ? Türkiye'ye

Avukat Feyza Altun “Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye’de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek.” sözleriyle gündem oldu.

Peki şeriat nedir bunu bir tanımlayalım. Şeriat, Hazreti Muhammet’in sözlerine ve yaptıklarına, bunlardan çıkarılmış yorumlara dayanan, insanın yaşamını, toplumsal yaşamı düzenleyici, Tanrısal olduğu için hiçbir zaman değişmeyecek olan dinsel kurallar bütünü, İslam hukukudur.

İslam hukukunu ya da başka bir deyişle şeriatı esas hukuk sistemi olarak uygulayan bir çok ülke mevcuttur. Peki ülkemizde şeriat uygulanabilir mi ?

Türkiye’de laiklik, Osmanlı İmparatorluğu zamanında yargı ve devlet yönetiminde kısmen kendini göstermeye başlamış, Cumhuriyet devrimi ile anayasanın temel unsurlarından biri haline gelmiş, din ve siyasetin birbirine karışmaması ilkesidir.

Türkiye’de laiklik ilkesi, 1922’den 1937’ye kadar adım adım gerçekleştirilen düzenlemelerle kabul edildi ve 1937’de devletin bir niteliği olarak anayasadaki yerini aldı. Türkiye’de din ve devlet işleri birbirine karıştırılmamalıdır. O yüzden ülkemizde şeriatın uygulanması mümkün değildir.

Laiklik ilkesi, 1924 Anayasası‘na 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan değişiklikle; 2. maddeye devletin nitelikleri olarak “TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır” biçiminde girmiştir.

Laiklik, Din ve devlet ilişkilerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin siyasal ve hukukî bir ilke/sistemdir. Türkçede “din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması” anlamında kullanılır.

Şeriat cezaları, İslam hukukçuları bu grup cezaların celde, hapis, sürgün, kınama, tehdit, nasihat, tazmin, mali ceza hatta ölüm cezası şeklinde verilebileceğini kabul ederler.