Kayseri’nin ismi neden değişti ?

Kayseri’nin ismi neden değişti. Kayseri’nin eski isimleri nelerdir ?

Kayseri'nin ismi neden değişti.

Kayseri’nin ismi, tarihi süreç içinde birkaç kez değişti. Şehrin en eski adı olan Mazaka, Roma devrine kadar devam etti. Roma devrinde şehre imparator şehri anlamında Kaisareia adı verildi. Bu isim Araplarca Kaysariya şeklinde kullanıldı. Türkler Anadolu’yu fethettikten sonra şehre Kayseriye adını verdiler ve bu ad, Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kayseri şeklini aldı.

Kayseri’nin yeni ismi olarak Marşes adını duymuş olabilirsiniz. Bu isim, bir sosyal medya kullanıcısının yapay zeka ile 81 ilin adını sorgulaması sonucunda ortaya çıktı.

Kayseri, Anadolu’nun en eski şehirlerinden biridir. Kayseri’nin kuruluşu MÖ 4000 yılına kadar uzanmaktadır. MÖ 2000 yıllarında Anadolu’ya gelen Hititler, Kayseri’ye 22 km uzaklıkta bulunan Kültepe (Kaniş) şehrini kurmuşlardır. Kayseri, tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve önemli bir kültür merkezi olmuştur.

Kayseri’nin bugünkü adı, Roma döneminde şehre verilen Caesarea (Kaisareia) adından gelmektedir. Kayseri, aynı zamanda Türkiye’nin ilk komando tugayının kurulduğu yerdir. Kayseri, hem tarihi hem de kültürel açıdan zengin bir şehirdir.