Kayseri’deki Vatandaşların Bilgileri Çalındı…

Kaymek Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ’de kayıtlı vatandaşlarin kişisel verileri çalındı.

Kaymek Kayseri Mesleki Eğitim

Kaymek Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ de kayıtlı 7.186 kursiyerin kişisel verileri çalındığı bilirildi.

Kaymek, Veri ihlal bildiriminde bulundu..

Kaymek Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ veri ihlali ile ilgili açıklamada bulunuldu.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kaymek Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

İhlalin e-posta üzerinden gelen linke tıklanmasıyla gerçekleştiği,

İhlalin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından veri sorumlusuna gönderilen yazı ile tespit edildiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun öğrenciler olduğu,İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, lokasyon, özlük ve özel nitelikli kişisel veri kategorisinden ırk ve etnik köken bilgileri olduğu,

İhlalden etkilenen kişi sayısının 7186 olduğu bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30.11.2023 tarih ve 2023/2051 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.