Kayseri’de O Mahalleye Kentsel Dönüşüm

2 Haziran 2024 tarihli resmi gazete yayınlanan karar göre Kayseri’de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

2 Haziran 2024 tarihli

Kentsel dönüşüm, şehrin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıklarının da içine katılarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirmek için yapılan kamusal çalışmalardan biridir.

Kayseri’de Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bir çok mahallede kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, “Yıldırım Beyazıt Mah. 12046 Ada 6 Parsel A Blok 40 Adet Daire 2 Adet Dükkan Kentsel Dönüşüm Konutu Yapılması İşi” 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (36. maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İhale 26.06.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00’da Seyitgazi mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Bu işin muhammen (tahmin edilen) bedeli 65.183.851,61 TL’dir. (Bu bedel inşaat maliyeti toplamıdır.)

kentsel donusum kayseri
kentsel donusum kayseri

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı :

İşlevselliğini kaybetmiş, maddi değerini yitirmiş, güvenlik sorunları yaşayan, yol ve otopark yetersizliğinin yanında ağır alt yapı sorunlarıyla karşı karşıya kalan, eskiyen yapılarında nefes alınamayan, deprem ve afet riski taşıyan şehrimizin muhtelif mahallelerinde; Kentsel Dönüşüm Projeleri hayata geçiriyoruz.

Kayseri’de devam eden projeler

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi

2 Haziran 2024 tarihli resmi gazete’de Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.