Kayseri’de o Köy İlçe Oldu

O Köy 1954 yılında teşkilatlı nahiye, 19.06.1987 gün ve 19507 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 3392 sayılı Kanunla İlçe olmuştur.

O Köy 1954 yılında

Daha önce Sivas İline bağlı Akkışla 1954 yılında ilçe olmuştur.

Daha önce Sivas İline bağlı iken, Kayseri’nin İl olması ile birlikte Kayseri’ye, İlçe olarak da Pınarbaşı’na bağlanmış olan Akkışla, Bünyan’ın İlçe olması ile birlikte Bünyan İlçesine bağlanmıştır. 1954 yılında teşkilatlı nahiye, 19.06.1987 gün ve 19507 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 3392 sayılı Kanunla da İlçe olmuştur.

Akkışla İlçesi, bağlı olduğu Kayseri İlinin Doğusunda yer alır.  İl Merkezine 80 km. uzaklıkta olup, Doğusunda Pınarbaşı,  Batısında Sarıoğlan, Kuzeyinde Gemerek, Güneyinde Pınarbaşı ve Bünyan ilçeleri bulunmaktadır.

1.370 m rakımlı İlçenin yüzölçümü 546 km² dir. Toplam tarım arazi varlığı 100.850 dekar olup bu arazinin 75.000 dekarı kıraç, 25.850 dekarı sulu tarıma elverişli arazidir.

İklimi karasal iklim özelliklerini taşır, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Bitki örtüsü bozkırdır.

İlçenin Doğusunda Hınzır Dağı bulunmaktadır. Bu dağlar derin vadilerle yarılmıştır. Dağlar güney-batıdan doğuya, kuzey-batıdan doğu istikametinde uzanmaktadır. Aynı zamanda dik ve sarp, yer yer hafif meyilli sırtlardan oluşmaktadır. İlçenin sınırları içerisinden geçen Acısu akarsuyu Kızılırmağa ulaşmaktadır. İlçede ova, göl ve gölet bulunmamaktadır.

İdari Yapı ve Nüfus

İlçede Kaymakamlık ile birlikte, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği, Tapu Müdürlüğü, Müftülük, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Elektrik İşletme Şefliği, T.C. Ziraat Bankası ve Sarıoğlan İlçesine bağlı PTT Şubesi gibi kamu kurum ve kuruluşları bulunmaktadır.

İlçede Adliye bulunmamaktadır. İlçenin Adliye ve İcra ile ilgili hizmetleri Sarıoğlan Adliyesi ve İcra Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Herhangi bir sendika kuruluşu bulunmayan İlçede, meslek kuruluşu olarak (11) adet dernek ve Kaymakamlık bünyesinde  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bulunmaktadır.

İlçe Merkez Belediyesi 14 adet; Yeni, Yeşil, Şen, Yukarı, Uğurlu, Kululu, Akin, Gömürgen, Yeni Gömürgen, Alevkışla, Ganişeyh, Girinci, Gümüşsu ve Ortaköy mahallelerinden oluşmaktadır.

İlçenin 2022 yılı TÜİK verilerine göre, genel nüfusu 5.563’dir.

Sosyal Yapı

İlçede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 4  ilkokul, 4  ortaokul,1 Çok Programlı Anadolu Lise, Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi olarak bir arada hizmet vermektedir. Akkışla Toplum Sağlığı Merkezine bağlı, Kululu, Ortaköy ve Gömürgen Mahallelerinde birer sağlık evi bulunmaktadır.

İlçe genelinde tarihi ve turistik yer olarak Kululu mevkiinde “Genç Hitit” çağına ait heykeller ve hiyeroglif kitabeler bulunmuş olan Kululu kalesi vardır.

Akkışla İlçesi nüfusunun bir kısmı ufak çaplı tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta, bir kısmı ise yurt içinde ve yurt dışında geçici veya kadrolu işçi, memur, esnaf ve çeşitli iş sektörlerinde çalışmaktadır.                           

Yazın bağ, bahçe işlerinin yanı sıra hayvancılıkla uğraşanlar, hayvanlarını otlatmak için yaylalara giderler. Küçükbaş hayvan sayısının azalması nedeniyle, İlçe merkezinde yaylaya gidiş azalmış olsa da, özellikle Gömürgen mahallesinde yaygınlığını korumaktadır.

Ekonomik Yapı

İlçede ekonomik yapı; tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım ve hayvancılık, ticari amaç için değil, insanların kendi ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yapılmaktadır.

İlçe genelinde tarıma elverişli arazi miktarı 100.850 dekar olup, bunun 25.850 dekarı sulu,  75.000 dekarı kıraç arazidir.

Toplam arazinin 59.600 dekarında tarla ürünleri olan buğday, arpa, çavdar, yulaf, nohut,  650 dekarında pancar ekimi, 9.500 dekarında yem bitkileri, 1.100 dekarında meyvecilik ve sebzecilik yapılmaktadır.

İlçedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan küpeleme ve suni tohumlama işlemleri yapılmaktadır.

İlçe genelinde büyük ve küçükbaş hayvan ticareti ile uğraşan birkaç esnaf ve yine temel gıda üzerine ticaret yapan birkaç limited şirket bulunmaktadır.

Mahalli İdareler

1954-1987 yıllarında Kasaba Belediyesi olan İlçe Merkez Belediyesi, 1987 yılında kabul edilen 3392 sayılı Kanunla Akkışla’nın İlçe olmasından sonra İlçe belediyesi olarak faaliyete geçmiştir. İlçede 15 mahalle vardır.