Kayseri Afet Bölgesi Oldu Mu ?

Kayseri’de depremlerde ağır hasarlı bina sayısını artması, Kayseri’nin afet bölgesi ilan edilmesi gerekliliği doğdu.

Kayseri'de depremlerde ağır hasarlı

Kayseri’de depremlerde ağır hasarlı bina sayısını artması, Kayseri’nin afet bölgesi ilan edilmesi gerekliliği doğdu.

Kayseri Kahramanmaraş merkezli depremlerden ve Kayseri’de meydana gelen 4.7 4.8 şiddetindeki depremlerden oldukça etkilendi. Kayseri’de an itibariyle ağır hasarlı bina sayısı 885 olarak belirlendi.

Bir an önce Kayseri afet bölgesine alınıp bu binaların depremlerden yıkıcı etkiye uğramaması için gerekli çalışmaların başlatılması gerekmektedir.

kayseri afet bölgesi

Peki Kayseri afet bölgesi olursa ne olacak? 

İlanın ardından bölgede yaşayan kişilerin, hasarları ile karşı karşıya kaldıkları süreçte destek almaları mümkün olacak.

Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenecek. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilecek. (Mal sahibinin bu karara 3 gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)

Bütün sağlık hizmetleri, o bölgedeki herkese ücretsiz verilecek. Devlet hastanelerinin yanı sıra, özel hastanelerde bulunan hastalara da ücretsiz bakılır.

Esnaflar için bütün bankalarda faizsiz kredi imkânı sağlanabilir.

Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenecek yardımları yapmakla zorunlu tutulur.

Yapılardaki hasarı tespit etmek için, gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir.

Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

Bütün binalar ve yapılar için ayrı ayrı hasar tespit raporu düzenlenir. Hazırlanan hasar tespit raporlarına 30 günlük itiraz hakkı bulunur. Hasar görmüş binaların tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine izin verilmez. Evleri yıkılmış veya zarar görmüş yurttaşlara yeni ev tahsis edilir. 

Bütün şirketlerin, esnafların veya kişilerin devlet birimlerine ve bankalara olan borçları silinir veya borç süresi uzatılır. 

Eğitimi aksayan öğrencilere ek sınav imkânı sağlanır ve merkezi sınavlarda (YGS-LYS, SBS, ALES gibi) öğrencilere ek puan verilir.