Develi Belediyesine Elemanlar Alınacak

Develi ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Temizlik Görevlisi elemanları alınacaktır. Başvurular Başladı.

Develi ilçesi Sosyal Yardımlaşma

Develi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çalışacak Temizlik Görevlisi (Yaşlı ve Engelli Kişisel Bakim1, Ev Temizliği v.b) işlerinde çalışacak 1 Erkek ve 5 Kadın olmak üzere toplam 6 eleman alımı yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 05.04.2024-19.04.2024
Başvuru Adresi: Hükümet Konağı Develi/KAYSERİ
İrtibat Kişisi: Fatma ALPAY
Unvanı: Vakıf Müdürü
Telefonu: 0352 6212475
Çalışma Adresi: Develi ilçesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı ve Develi ilce
Merkezi ve Mahalleleri
Çalışma Saatleri: 08:30-17:30 (Haftalık 40 saat}

Geçici 9 ay çalışacak elemanlar alımı için başvurular başladı.

işkur temizlik

Başvuru Şartları

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- 21 yaşını bitirmiş olmak ve 48 yaşını doldurmamış olmak,
4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak güvenlik soruşturması ile tespit
edilecektir.)
5- Erkek adaylar için en az 2 (iki) yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç
kullanabilir olmak.
6- Erkek adaylar için askerlik yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi
bulunmamak.
7- Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akil hastalık:, vücut sakatlığı ve özrü
bulunmamak.
8-Türk Ceza Kanununun 53.üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye
kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasina fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
9-Sosyal İletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen is pozisyonu için belirtilen
nitelikleri taşımak.
10-En az 6 aydır Develi İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
11-En az ilkokul mezunu olmak.
12-Diger şartlar ile birlikte, geriatri engelli ve yaslı bakım, ev temizliği, kurum temizliği
sertifika sahibi kişilere öncelik verilir .
13- Develi ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde yaslı ve engelli vatandaşların ev temizliği
isleri, yemek, ütü, çamaşır yıkama, alıveriş, vücut temizliği, kişisel bakim vs dahil verilen
isleri yapmak.
14-Vakfin faaliyet alanı ve Vâkıf Başkanı Kaymakam ve Vakıf Müdürü tarafından verilen
diğer işleri yapmak.
15- Vakıf Mütevelli Heyeti personel alıp almamakta veya gerektiğinde tek taraflı iptal etme
hakkına sahiptir.

Başvurular Vakfa bizzat yapılacak olup, diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru için istenen Belgeler

1-is Başvuru Formu (Vakıftan temin edilebilir)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3-Bir adet vesikalık fotoğraf
4-Adli sicil kaydı (e devlet)
5-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(e devletten)
6-Aile Kayıt Örneği – ikamet gösterir (e devlet)
7-Sürücü belgesi fotokopisi
8-Calışmasına engel hali bulunmadığına dair sağlık raporu (Aile Hekimi Raporu)
9-Hasta ve Yaşlı Bakımı, Engelli Bakimi veya Yaşlı Refakatçi, ev ve kurum temizliği
Kursuna Katılım belgesi (Var ise)
10-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Asli görülecektir)

Başvuru bilgileri için TIKLA