2023 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

Mali müşavir muhasebeciler derneği tarafından 2023 Yılı Defter Tasdik ve kırtasiye masrafları için alınacak ücretler açıklandı.

Mali müşavir muhasebeciler derneği

Mali Müşavir ve Muhasebeciler derneği tarafından 2023 Yılı Defter Tasdik ve kırtasiye masrafları için alınacak ücretler açıklandı.

6102 Sayılı T.T.K’na ve 213 sayılı V.U.K’na göre 2023 Takvim yılında kullanılacak olan yasal defterlerin
noter tasdik ücretleri ile defterlerin kırtasiye masrafları, Ticaret sicil tasdiknamesi, yol, posta, kargo, defter
beyan sistemine bilgilerin girilmesi, internet ve bilişim giderlerine katılım tutarları gibi çeşitli masraflara
karşılık alınacak ücretlerin asgari maliyetleri göz önüne alınarak aşağıda açıklanmış olup, bu tutarlar
işletmelerin kapasitelerine göre arttırılabilir. Şube işyerleri için bu tutara %20 ilave edilir.

2023 Yılı Defter Tasdikleri kırtasiye İnternet ve Bilişim Giderleri

İŞLETME VE SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ

DEFTERİN TÜRÜİŞÇİSİZİŞÇİLİ
Serbest Meslek Kazanç Defteri (Defter Beyan)3.150,00 TL4.000,00 TL
İşletme Defteri (Hizmet) (Defter Beyan)3.150,00 TL4.000,00 TL
İşletme Defteri (Alım -Satım, İmalat) (Defter Beyan)3.550,00 TL4.500,00 TL

BİLANÇO HESABI ESASINA TABİ DEFTERLER

SAYFA SAYISIİŞÇİSİZİŞÇİLİ
001-2005.000,00 TL8.500,00 TL
201-4005.500,00 TL9.000,00 TL
401-6005.750,00 TL9.500,00 TL
601-10006.000,00 TL10.000,00 TL

1001 ve üzeri tasdik edilecek ilave her 1000 sayfa için 1.000,00 TL ilave edilecektir

E-DEFTERE TABİ FİRMALARDAN ALINACAK TABAN ÜCRET : 12.500,00 TL’dir.

KOOPERATİF, VAKIF, DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMELER

İŞÇİSİZİŞÇİLİ
7.500,00 TL8.500,00 TL

Bu Liste tavsiye niteliğindedir.

Ocak ayı sonuna kadar yapılması gereken Yönetim Kurulu karar defteri ile haziran ayı sonuna kadar yapılması gereken yevmiye defteri kapanış tasdikleri bu tarifeye dahil değildir.