reklam ver kayseri

Kayseri’de deprem için zemin haritası yayınlandı

Kayseri’de mahallelerin zemin haritası ve fay hattı paylaşıldı.

Kayseri'de mahallelerin zemin haritası

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen Kayseri’de mahallelerin zemin haritasını ve fay hattını paylaştı.

Harita gri düz yerler yumuşak zemin. Diğer yerler kayalık olarak gösterilmiştir.

Talas Yenidoğan : Yumuşak zemin ve kayalık alan

Talas Bahçelievler ve Ali dağı: Yumuşak zemin ve kayalık alan. Kırmızı çizgili renk Erciyes Fayı

Talas Anayurt : Fayların çok olduğu yer. Temel kayalık

Belsin : yumuşak zemin ve kayalık alan

Alpaslan mahallesi : Alpaslan. Yumuşak zemin ve kayalık temel

Hürriyet

Ahievran Mah. : Kayalık ve yumuşak zemin

İldem : İldem kayalık alan. fakat faylar oldukça fazla

Keykubat :

İldem : Kayalık

Kayseri’nin kent merkezi zayıf bir zemine sahip olduğu, bu nedenle de olası bir depremde şiddetle sarsılacak olmanın yanı sıra il merkezindeki binaların altından diri fay geçen illerden biri olduğunun ifade edildiği deprem raporunda 5,5’ten büyük olası depremlere de dikkat çekildi ve şu ifadeler kullanıldı: Kayseri’nin 5.5’dan büyük bir olası depremde hem depremin yaratacağı şiddetli sarsıntı hem de yüzey faylanması tehlikesi nedeniyle hasar alması beklenmektedir. Bu durumda en akıllıca yaklaşım yapıların deprem sarsıntılarını karşılayacak biçimde kurallara uygun hale getirilmesidir. Ayrıca diri fayların yerinin net olarak belirlenmesinin ardından fay sakınım bandı üzerindeki bina ve bina türü yapıların zaman içerisinde kaldırılarak bu alanlardaki nüfus yoğunluğunun azaltılması, yüzey faylanması tehlike kuşağı içerisindeki yerlerin farklı biçimde (park, günübirlik tesisler Vb) kullanılması, henüz yerleşim olmayan bu tür alanlar varsa da bunların bina ve bina türü yapılar için kullanılmak üzere imara açılmaması gerekir”

“TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak deprem üretme potansiyeli yüksek olan çok sayıda fay hattı ve zonu üzerine yerleşmiş bulunan Kayseri’nin olası bir depremde büyük acılara sebebiyet verebilecek sonuçlarla karşılaşılmaması için bugünden gerekli hazırlık çalışmalarına başlaması gerektiği düşünülmektedir” uyarısı yapan Mühendisler Odası, “Kamu yararı çerçevesinde yapılacak bu çalışmalara Odamız her türlü desteği vermeye hazırdır” mesajı da verdi.