reklam ver kayseri

Kayseri Deprem Çalıştayı Raporu Yayınlandı

Teknik Elemanlar Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ”Deprem Çalıştayı” toplantısı sona erdi.

Teknik Elemanlar Derneği Kayseri

Teknik Elemanlar Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ”Deprem Çalıştayı” toplantısı sona erdi.

Teknik Elemanlar Derneği Kayseri Şubesi olarak 23.09.2023 tarihinde konusunda uzman kişilerin katılımlarıyla Kayseri Deprem Çalıştayı başlığı altında, özellikle son günlerde gündemde olan depreme ilişkin çalıştay programı icra edildi.

Kayseri Deprem Çalıştayı programı sonrası TEKDER Kayseri tarafından rapor yayınlandı.

TEKDER Kayseri Şubesi Kayseri Deprem Çalıştayı sonunda hazırlanan bu rapor Kayseri İli yönetimi ve karar vericilerini ilin deprem ve diri fay tehlikesi hakkında uyarıcı ve yönlendirici olma amacındadır. 

Raporun tamamına ulaşmak için Tıklayın

Dünyada yaşanan afetler içerisinde depremler önemli bir yer tutmaktadır. Hemen her bölgesinden ana fay hattı geçen Anadolu, tarih içerisinde birçok büyük deprem yaşamıştır. Yaşanan bu depremler büyük yıkımlara, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olmuştur.

Yaşanan her deprem sonrasında, depreme hazırlık konusunda bireyler ve devlet kendi ölçeğinde bir şeyler yapmıştır. Ancak yaşanan büyük acı ve kayıplara rağmen depremle ilgili kapsamlı bir önleyici ve iyileştirici faaliyet içerisine girilmemiştir. Oysa bilimsel veriler, teknolojik araçlar ve yaşanan afetlerde elde edilen tecrübe depremle ilgili daha kapsamlı, gerçekçi, sürdürülebilir çalışmaların yapılmasına imkân tanımaktadır.

6 Şubat depremleri, önleme ve iyileştirme faaliyetleri açısından bireylerin, toplum ve devletin yeterli hazırlığı yapmadığını ortaya çıkarmıştır. Ancak deprem sonrası arama kurtarma başta olmak üzere her türlü yardım ve iyileştirme faaliyetlerinde devlet ve toplum tüm imkânlarını seferber ederek depremden etkilenen insanımızın yanında olmuştur. Tarih toplumumuzun sahip olduğu güçlü dayanışma ve yardımlaşma duygusuna bu depremler vesilesiyle bir kez daha şahitlik etmiştir. Yardımlaşma, dayanışma ve sorumluluk duygusuna sahip insanların kurduğu sivil toplum kuruluşları da deprem sonrası yardımlaşma ve iyileştirme faaliyetlerinde aktif bir şekilde yer almıştır.

Sivil toplum kuruluşları deprem sonrası gönüllülük esasına dayalı çok değerli faaliyetler yapmıştır. Yapılan bu faaliyetler kadar sivil toplum kuruluşlarının sahada edindikleri bilgi ve tecrübenin de değerli olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Yaşanan depremler sonrasında yapılan hasar tespit çalışmaları, arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren personelin yazmış olduğu raporlar, depremzedelerin ifadeleri, yerel yöneticilerin ve akademisyenlerin ifadeleri doğrultusunda; depremi ölümcül sonuçlara taşıyan asıl nedenin depreme maruz kalan yapılarda, yapının üzerinde bulunduğu imar alanının fiziki durumunda, yapının inşa edilmesinde rol alan teknik personel ve ustaların işçiliklerinde görülen teknik eksiklikler olduğu görülmektedir.

Teknik Elemanlar Derneği Kayseri Şubesi olarak 6 Şubat Depremlerinden de olumsuz olarak etkilenmiş olan Kayseri ilimizin depremselliği ve alınabilecek tedbirlere yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz çalıştay ile birlikte üzerimizdeki teknik sorumluluğu kısmen de olsa paylaşmak istiyoruz. Aynı zamanda dernek olarak milli ve manevi değerlerine bağlı, teknik anlamda, son gelişmeleri de takip ederek kendisini geliştirmiş, ahiret öncelikli olarak düşünerek, kul hakkını gözeten teknik personelin yetişmesi anlayışı ile çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.

Ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve kolaylık dilerim.